FANDOM


Funkcja ta należy do wszystkich typów pochodnych Instance. Służy do duplikowania obiektów.

Przykłady

local Model = Workspace.Model
while true do
    local ModelCopy = Model:Clone()
    ModelCopy.Parent = Workspace
    wait(300)
end
Kod ten zbudowany jest z definicji(utworzenia i przypisania) wskaźnika "Model". Następnie wykonywana jest nieskończona pętla, która co 300 sekund tworzy duplikat obiektu wskazanego na początku programu.