FANDOM


Typy

Prawie wszystkie klasy dziedziczą po Instance

Instance -(z ang. instancja) to klasa bazowa, która dziedziczy wszystkie podstawowe zmienne, funkcje, zdarzenia każdemu obiektowi typów pochodnych. Instance nie da się ręcznie  utworzyć, ponieważ jest to abstrakcyjna klasa, która pomimo swojej szerokiej funkcjonalności nie może w żaden sposób wpłynąć na grę.

Klasy pochodne

Metody

Pola

Zdarzenia