FANDOM


Nil jest to odwrotność posiadania wartości i jej brak. Zmienne o wartości nil nic nie przechowują, a jedynie zajmują swoje miejsce w pamięci. Niepoprawne jest myślenie, że 0, albo false' 'to wartości nil, gdyż posiadają typ, a także wartość(w programowaniu 0 nie jest niczym).

Odpowiednikiem nil w niektórych językach skryptowych/programowania jest np. NULL w C++, czy Javie.