FANDOM


Ambassador jest odznaką, którą można było zdobyć podczas uczestniczenia w Ambassador Program. Odznaka nie jest już możliwa do zdobycia, jednakże osoby, które brały udział w tym programie wciąż posiadają odznakę.

Opis

This badge was awarded during the Ambassador Program, which ran from 2009 to 2012. It has been retired and is no longer attainable.