FANDOM


Parent - (z ang. rodzic) wskaźnik na inny obiekt typu Instance lub mu pochodnych.

Parent jest odpowiedzialny za budowę hierarhicznego rozkładu obiektów, ponieważ każdy obiekt ma jednego rodzica, ale może mieć dowolną liczbę dzieci(child).

StudioPicture2
Na powyższym obrazku obiekty Camera, Base i Message mają tylko jednego, wspólnego rodzica - Workspace, który ma trzy obiekty-dzieci. 

Przykłady

print(script.Parent.Name)

W konsoli output zostanie wypisana nazwa obiektu, który jest rodzicem skryptu.