Wiki Roblox
Advertisement

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Devmodule”. Sau đây là danh sách các mốc thời gian của lịch sử Roblox đáng chú ý. Các sự kiện trong tương lai không được ghi lại cho đến khi chúng xảy ra. Các sự kiện đáng chú ý không bao gồm mỗi khi ứng dụng Roblox bảo trì hoặc ngừng hoạt động, người chơi bị cấm hoặc chấm dứt hoạt động hoặc xảy ra trục trặc không lớn.

 • Trước 2004
 • 2004-2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
Advertisement